Thies zijn bijdrage voor onderzoek naar SMA

Thies Schutte
from €11,500 (111%)

Na een aantal onbezorgde weken is bij onze zoon Thies SMA type 1 vastgesteld. Thies heeft nét de mijlpaal van 3 maanden niet bereikt. Onze dappere Thies heeft heel hard zijn best gedaan om te kunnen leven. Zouden jullie ook een bijdrage willen leveren? Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat anderen wel verder kunnen leven. Bedankt voor jullie bijdrage!

 

Het streefbedrag van € 3.000,- (€ 1.000,- voor elke maand die hij bij ons mocht zijn) is ruimschoots gehaald, maar wij gaan door om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar SMA!

In september 2021 gaat de opa van Thies met 2 fietsvrienden een fietstocht ondernemen onder de naam operatie WIND. Hiermee willen zij geld inzamelen voor onderzoek naar SMA. Het nieuwe streefbedrag bedraagt € 11.500,- dit komt overeen met het aantal te fietsen kilometers (1.150 kilometers maal 10).

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€30 08-11-2022 | 15:37
€10 19-09-2022 | 21:21
€30 25-10-2021 | 17:02
€15 19-10-2021 | 11:29
€50 18-10-2021 | 19:17